20 april 2010

Marcus' quilted bedspread for his 8th birthday is done!


Så i morgen starter reisen opp til Trondheim både for det og svømmeslappissen!

Og det blir leenge til jeg syr noe SÅ stort igjen...

Tomorrow it will be shipped to Trondheim with his fishy bag, - i.e. tote for swimming gear for lessons!

And it will be a looooong time before I make something THAT big again....

Ingen kommentarer: