07 oktober 2009

Contest! Konkurranse!

Konkurransen er over!

For å feire at jeg har hatt over 10 000 lesere vil jeg ha en enkel konkurranse som blir avsluttet med trekning 1.november.

To celebrate that I have had more than 10 000 readers I’ll have a simple contest ending with a draw 11/1 –09.

REGLER:

Du som vil være med i trekningen må komme med en kommentar her i tråden, slik at du får et nummer. I tillegg må du omtale konkurransen med lenke til bloggen min, – enten i egen blogg, andres, Facebook, Twitter el.l.

1 “lodd” til hver deltager.

RULES:

If you want to take part you must comment here in order to get a number. In addition you must mention this contest with a link back to my blog, – either in your own blog, someone elses, Facebook, Twitter etc

1 “ticket” per contestant.

Trekningen vil skje ved hjelp av

Random Integer Generator

The draw by help of ( See link above. )

Det er 5 premier, så tallene vil bli fordelt i 5 kolonner og vinnerne tall i første rad på tvers.

There are 5 prizes, so numbers will be distributed in 5 columns and the winners are the numbers across in line #1.

VIKTIG: Etter trekningen 1. november må vinnerne sende meg mail med navn og adresse

i løpet av 48 timer.

IMPORTANT: After the draw November 1. all winners must e-mail me with names and addresses within 48 hours.

Den/de som ikke gjør det mister premien som da går til omtrekk.

If you fail to do this the prize will be lost and another winner will be chosen in a new draw.

Du sender mail til evamari0601 krøllalfa yahoo.com

Jeg skriver adressen slik for å unngå søppelpost.

You send the mail to evamari0601 at yahoo.com

I have given my address in this way to avoid spam.

***

Premiene/The Prizes:

1) Stort forkle + kokkelue

big apron

chef hat

1) A full apron + Chef’s hat

2) Lite forkle “Lauvåsen” + skaut

strawberry

head s

2) The half apron “Strawberry Fields” + head scarf

3) Lite forkle “Eplekjekk” + skaut

apple

bow

3) The half apron “An apple a day” + head scarf

4) & 5) Foret forundringspose med 12 tøystykker (ca 20X20cm), bånd, knapper etc

+ Et lite glimt av hva det kan være…

lining

bag

surprise bag

4) & 5) Lined surprise bag containing 12 swatches of fabric (about 8X8in), ribbons, buttons etc

+ A wee glimpse of what it can be…

***

Stor takk til/Acknowledgements:

Premiene med utgangspunkt i/ inspirert av

Prizes based on/inspired by

threadbanger-logotype copy

angry chicken

happythings

Og ekstra stor tusen takk til dette forumet, - for opplæring, oppmuntring og kjempekoselige jenter! ( + noen få ditto haner! )

sykroken

Lykke til! / Best of luck!