23 april 2009

Siste søm - påbegynt og ferdig mens nettet var nede...Mangel på nett KAN være
godt for noe....
Men er veldig glad for at
nettet er tilbake nå!!
Spørs om det var så bra
for slumreteppet med
ørtifjørti lapper
sirlig klippa ut..

Ingen kommentarer: